Tommy's Gazette

GEBRUIKSAANWIJZING

Giet ongeveer 4 tot 5 cm Tommy’s Gazette™ kattenbakvulling in de kattenbak.
Voor een optimaal resultaat en komfort, dagelijks de bezoedelde klonters en deeltjes verwijderen om een propere omgeving te verzorgen voor uw kat en Uzelf.
Het is aangewezen geen kattenbakvulling door het toilet te spoelen. Dit weegt op het waterverbruik, kan uw waterleidingen verstoppen en belast onnodig de waterzuiveringsstations. U kan verse kattenbakvulling toevoegen om genoeg diepte te behouden. Volledig verversen wanneer nodig.
Indien uw kat tot nu toe een andere kattenbakvulling gewoon was, kan een geleidelijke verandering naar Tommy's Gazette vlotter verlopen.
Men mengt hiervoor de oude kattenbakvulling met Tommys' Gazette™ en vermeerdert geleidelijk aan de hoeveelheid Tommys' Gazette™ in het mengsel, tot de aanpassing voltooid is.
Tommy's Gazette™ kan ook gebruikt worden als strooisel voor knaagdieren en andere kleine dieren