Tommy's Gazette
ECOLOGISCHE PRODUCTINFORMATIE
KOMPONENTEN VERVAARDIGD UIT AFVALINSTRUCTIES
VERMINDEREN HERBRUIKEN RECYCLEREN
vulling oud papier1, geen toegevoegde chemicaliën of andere biologisch afbreekbaar2
zaak 100% kraft papier, geen plastic film biologisch afbreekbaar herbruikbaar3 recycleerbaar papier
1 Papier geschikt voor recyclage: het beantwoordt aan dezelfde hygiënische en veiligheidscriteria als deze bestemd voor het recycleren van papier.
2 Het is aangewezen geen kattenbakvulling door te spoelen op toilet. Dit weegt op het waterverbruik, kan uw waterleidingen verstoppen en belast de werking van waterzui-veringsstations. Vooraleer de kattenbakvulling bij de compost te kieperen, is het aange-wezen om na te gaan of uw plaatselijke compostophaling kattenbakvulling toelaat. Indien dit niet het geval is, moet de kattenbakvulling met het gewone huisvuil geplaatst worden. Deze kattenbakvulling mag thuis gecomposteerd worden indien U over een gesloten composteerbak beschikt die voldoende temperatuur genereert om toxoplasmose en andere bacteriën te vernietigen tijdens het composteerproces.
3 Als tas, speelgoed voor de kat of als recipiënt voor de gebruikte kattenbakvulling bestemd voor de huisvuilzak.